គ្រូបឋមសិក្សា

ទំព័រដើម / គ្រូបឋមសិក្សា

បឋមសិក្សា
  • ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់យើង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាសាលាដំបូងគេដែលណែនាំកម្មវិធីសិក្សាខ្មែរ-អាមេរិកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
  • ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងគឺដើម្បីបញ្ចូលចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីមិត្តភាពកុមារ
    ជាមួយនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈដ៏អស្ចារ្យ វិធីសាស្រ្តបង្រៀនយ៉ាងទូលំទូលាយ និងសម្ភារៈដែលមានធនធាន គ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងគឺជាអ្នកឯកទេសក្នុងការជួយសិស្សរបស់យើងឱ្យដោះស្រាយជាមួយនឹងជំនាញជីវិតរបស់ពួកគេយ៉ាងងាយស្រួល។
  • ថ្នាក់រៀន និងសួនកុមាររបស់យើងបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបៗអាចឱ្យសិស្សានុសិស្សរីករាយនឹងការសិក្សារបស់ពួកគេក្នុងបរិយាកាសរីករាយ និងសុវត្ថិភាពបំផុត។
  • យើងមានសេវាប្រឹក្សា និងថែទាំសុខភាព ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់ណាមួយដល់សិស្សរបស់យើង។
  • គ្រឿងបរិក្ខារទំនើបរបស់យើងផ្តល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងបរិបូរណ៍ចំពោះគុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្មរបស់យើង។
  • យើងជំរុញសិស្សានុសិស្សរបស់យើងឱ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសិក្សាដែលពួកគេប្រាថ្នា ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៃអ្វីដែលពួកគេបានរៀន និងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសុចរិតភាព។

សិក្សាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍

  • ពេលព្រឹក (7:00-11:00am)
  • ពេលរសៀល (13:00-17:00pm)