បណ្ណសរសើរ និងពានរង្វាន់

ទំព័រដើម / បណ្ណសរសើរ និងពានរង្វាន់

កិច្ចប្រជុំទិវាយុវជនអាស៊ានលើកទី20 និងទទួលបានពានរង្វាន់អង្គភាពឆ្នើម TAYO អាស៊ានទី9 ប្រចាំឆ្នាំ2014 នៅទីក្រុងបានដាស៊ែរីបេហ្គាវ៉ាន់ ប្រទេសព្រុយណេ

ពានរង្វាន់សហគ្រាសឆ្នើមក្រៅប្រទេស នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី

វិញ្ញបនបត្រអ្នកដឹកនាំភាពជាដៃគូផ្នែកអប់រំនៃទីក្រុងហុងកុង ប្រទេសចិន

ពានរង្វាន់​ឧត្តមភាព​នៃ​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​ ​និង​មធ្យម​ផ្នែក​ទំនួល​ខុសត្រូវ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ចំពោះ​សង្គម​ ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

ពានរង្វាន់​ក្នុង​កម្មវិធី​ឧត្តមភាព​ឆ្នាំ​២​០​១​៨​ ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា